Spłata długu przez internet? Teraz to już możliwe

W kwietniu 2019 przeciętny polski internauta spędził w sieci blisko 2 godzinny dziennie[1]. Najwięcej czasu on-line, blisko 24 godziny tygodniowo – spędzają ludzie młodzi w wieku 18-24 lata. Nieco mniej, bo 15 godzin tygodniowo w sieci spędzają osoby w wieku 35-44 lata[2]. Oni również, według raportu BIG InfoMonitor, mają najczęściej […]