Prawidłowy sposób rozliczania księgowości to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Dlatego dobre biuro rachunkowe to nieoceniona pomoc. Jakie usługi świadczy i jak działa?

Jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

Zakres działalności biur rachunkowych może się nieznaczenie różnić, jednak jest kilka podstawowych usług, które świadczy każde z nich. Przede wszystkim zajmuje się rozliczeniem przychodów z działalności. W zależności od jej rodzaju oraz sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym cała dokumentacja jest przygotowywana i wysyłana w odpowiednich terminach. Dodatkowo na koniec roku przygotowywane jest roczne zeznanie podatkowe. Regularne bilanse ułatwiają analizowanie sytuacji finansowej firmy oraz planowanie dalszego rozwoju i inwestycji. Biuro rachunkowe pomaga także w rozliczaniu i prowadzeniu dokumentacji pracowników. Prowadzi ewidencję czasu pracy, listy płac, oblicza wymiar składek i pilnuje aktualności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.  Wiele biur oferuje także usługi doradztwa. Pomagają osobom zakładającym firmę w wyborze najlepszej formy działalności, jak i w uzyskaniu dotacji na jej założenie i rozwój. Często oferują także konsultacje dla osób, które chciałyby skorzystać z różnych programów rządowych.  

Jak działają biura rachunkowe?

Tradycyjne biura rachunkowe wymagają tego, aby dostarczyć im dokumenty niezbędne do rozliczeń w określonym czasie. Wszystkie wystawione oraz otrzymane faktury powinny zostać dostarczone na koniec miesiąca, tak aby rozliczenia ze skarbówką i ZUS-em były wykonane w terminie. Jeśli biuro prowadzi także kadry i płace, należy informować je oraz przekazywać mu wszystkie zwolnienia lekarskie, oraz wnioski urlopowe dotyczące pracowników. 

Dzisiaj większość spraw załatwianych jest przez internet. Każda z obsługiwanych firm posiada dostęp do specjalnego dysku, gdzie umieszcza się dokumenty zdalnie lub ewentualnie przesyła je do biura za pomocą poczty elektronicznej. Pozwala to zaoszczędzić czas i przyspiesza wymianę informacji. 

Dodaj komentarz