W jaki sposób deweloperzy sprzedają mieszkania

Klienci mają obecnie możliwość zdalnego podpisywania umów rezerwacyjnych. W przypadku umów deweloperskich konieczna jest obecność notariusza. Podpisanie umowy jest możliwe przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nowością na rynku, choć nie w przypadku naszej spółki, jest możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy deweloperskiej. Jest to odpowiedź na obawy klientów dotyczących zaciągania zobowiązań w […]