Osoby, które po raz pierwszy zostały skierowane na badanie kontrolne, mogą zadawać sobie wiele pytań odnośnie tej kwestii. Poniższy artykuł ma na cel rozwianie wszystkich najczęściej pojawiających się wątpliwości w tym zakresie.

Badania kontrolne –  kiedy pracownik może otrzymać skierowanie?

Badania kontrolne i zdolność do pracy po L4 to zagadnienie niejasne dla wielu osób, szczególnie tych, które po raz pierwszy w życiu były na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, dotyczy tego, jak długo trzeba być nieobecnym w pracy, aby otrzymać takowe skierowanie. Odpowiedź na nie jest jednoznaczna. Szef kieruje osobę pracującą w swojej firmie na badania kontrolne jedynie w przypadku przebycia przez nią długiej choroby, czyli takiej, która uniemożliwiła mu prace na co najmniej 30 dni, przez co przebywał on w tym okresie na zwolnieniu.

Skierowanie na badanie kontrolne i poddanie się mu – czy jest obowiązkowe?

Obowiązek skierowania na badania lekarskie ciąży na pracodawcy, natomiast pracownik jest zobligowany się im poddać. Wynika on z Art. 211. Kodeksu Pracy. W przypadku jego niedopełnienia pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Nie zastosowanie się do przepisów stwarza ryzyko otrzymania kary m.in. finansowej. Warto pamiętać, że odmówienie wykonania badań kontrolnych przez pracownika może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. Z kolei pracodawca, który dopuszcza do pracy osobę bez wykonanych badań, również musi liczyć się z potencjalnymi konsekwencjami, ponieważ to on dopuścił się zaniedbania w tej kwestii.

Badania kontrolne po ponad 30- dniowej chorobie – jaki jest ich cel?

Badania kontrolne mają na celu przede wszystkim ustalenie, czy dana osoba jest w dalszym ciągu w stanie wykonywać dotychczasowy zawód.

Zaświadczenie o zdolności do pracy po długotrwałej chorobie – kto je wystawia?

Zaświadczenie o zdolności do pracy może być wystawione jedynie przez lekarza medycyny pracy, który ma odpowiednie uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentów. Przed udaniem się do wskazanej placówki medycznej należy jednak pamiętać o pozyskaniu zaświadczenia o zakończonym leczeniu, które warto mieć przy sobie podczas wizyty lekarskiej. Tego rodzaju dokument jest wystawiony przez danego lekarza prowadzącego. Najczęściej jest to lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Badanie kontrolne – czy jest wykonywane w godzinach pracy i odpłatne?

Pracownik powinien być kierowany na badanie kontrolne przede wszystkim w godzinach świadczonej pracy. Co więcej, w dalszym ciągu może on otrzymać pełne przysługujące mu za dany dzień wynagrodzenie. Uiszczenie opłaty za przeprowadzone badania spoczywa natomiast na pracodawcy.

Stwierdzony brak zdolność do pracy na danym stanowisku  po L4 – co się może stać?

Może się okazać, że wykazały one, iż osoba zatrudniona w dalszym ciągu nie może świadczyć danej pracy. W tej sytuacji zaleca się, aby umożliwić jej wykonywanie obowiązków na innym stanowisku, dostosowanym do zaleceń lekarskich. Bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć, m.in. odwiedzając serwis Poradnik Pracownika.

Dodaj komentarz