HSBC rozszerza zakres wsparcia dla klientów w Polsce. We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zapewni swoim klientom dostęp do płynności finansowej, niezbędnej w czasach nagłej stagnacji gospodarczej. Umowa z BGK jest uzupełnieniem szeregu inicjatyw podjętych przez HSBC już na początku pandemii COVID-19, w tym umorzenia spłat kapitału oraz rozwiązań z zakresu wsparcia finansowania handlu.

Skutki gospodarcze pandemii COVID-19 dotyczą przedsiębiorstw na całym świecie

Dzięki umowie o limit gwarancyjny podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, klienci HSBC w Polsce będą mogli uzyskać wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej w trudnym okresie niepewności ekonomicznej.

„Umowa o limit gwarancyjny w ramach Funduszu Gwarancji Płynności Finansowej stanowi uzupełnienie wsparcia, jakiego udzielamy naszym klientom w celu zapewnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw i kontynuacji działalności w handlu międzynarodowym. Przyznanie limitu przez BGK jest podkreśleniem znaczenia HSBC w Polsce, zaufania do jakości procesu oceny kredytowej, solidnych platform technologicznych oraz potwierdzeniem naszych wysokich ratingów kredytowych. HSBC pozostaje jednym z najwyżej ocenianych banków na świecie, a analitycy chwalą nasz zdywersyfikowany model biznesowy” – powiedział Michał H. Mrożek, CEO HSBC w Polsce.

Michał H. Mrożek dodał również: Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana w formie cyfrowej. Jest to wynik ciągłych inwestycji Grupy HSBC w zwiększanie możliwości cyfrowych i oferowanie klientom elastyczności, co jest niezwykle istotne w obecnej sytuacji. Bank utrzymuje pełną zdolność operacyjną przy pomocy pracowników pracujących zdalnie. Wdrożone przez nas procesy cyfrowe pozwalają naszym dotychczasowym klientom na pełną interakcję z bankiem bez konieczności fizycznej wymiany dokumentów.

HSBC w Polsce świadczy usługi finansowe polskim korporacjom i instytucjom o międzynarodowych aspiracjach oraz obsługuje lokalne oddziały globalnych klientów. Bank na bieżąco monitoruje także zmiany w otoczeniu biznesowym i gospodarczym związane z pandemią COVID-19. Poprzez nowoczesną platformę badawczą zapewnia swoim klientom dostęp do raportów i analiz dotyczących zagadnień gospodarczych i ekonomicznych na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym.

Klienci zainteresowani wdrożeniem rozwiązań związanych z programem gwarancyjnym lub podpisem cyfrowym BGK mogą kontaktować się ze swoimi doradcami HSBC za pośrednictwem standardowych kanałów lub poczty elektronicznej: firmy@hsbc.com.

Dodaj komentarz